صدای آینده

داستانی کوتاه درباره‌ی آینده‌ی نسل زد ایرانی و جایگاه محتوا در زندگی و اقتصاد آن‌ها.