کارگاه پیاده سازی OKR در سازمان‌ها

اندازه‌گیری پیشرفت، چیزیست که یک هدف را به یک هدف تبدیل می‌کند؛ بدون داشتن معیارهایی برای اندازه گیری، هدف فقط یک آرزوی دست نیافتنی خواهد بود. اسمایلینو به منظور بهبود فرآیند تنظیم اهداف و نتایج کلیدی برای بخش‌های مختلف سازمان، کارگاه آموزشی در زمینه OKR برگزار کرد. اسمایلینو برگزاری این کارگاه را با اهداف زیر […]