رویدادهای 1403

دومین رویداد اینوویت تهران به تاریخ ۲۵ خرداد  ۱۴۰۳ در دانشگاه شریف برگزار خواهد شد. مرکز نوآوری اسمایلینو همراه با…

در افق به سرعت در حال تحولِ حوزه فناوری، طلوع جدیدی پدید آمده است که نوید تعریف مجدد مرزهای خلاقیت،…