شتابدهنده تخصصی در حوزه ی تجربه زندگی دیجیتال

Specialized accelerator in
the field of Digital Life Experience

SMILINNO is an expert accelerator in the field of Phygital(Physical+Digital) life experience that helps innovative individuals and teams, startups and knowledge-based companies build a scalable and sustainable business.

We are fascinated by any product or technology that makes the physical / digital experience possible for the user and sits in the midst of their daily life. From the experience of interacting with a regular companion who reminds us of our medications, plays our favorite music, and adjusts the lighting for reading, to the experience of exercising with an instructor on the other side of the screen and even trying on clothes without wearing them.

We are by your side in all stages of concept design, prototyping, production, marketing and sales.

شروع همراهی

اگر نمونه اولیه‌ یک محصول/ خدمت فیزیکی/ دیجیتال (فیجیتال) یا فناوری مربوط به سبک زندگی را ساخته‌اید، ما محصول شما را بررسی می‌کنیم.

MVP

منتظر ایده بعدی شما هستیم

۱

Customer Validation

اعتبار سنجی مشتری

برای شناخت و آگاهی از نیاز‌های واقعی بازار هدف، باید یک نمونه‌ی اولیه‌ی قابل سنجش را با سنگ محک مشتری آزمایش کنیم.

MVP

Qick MVP

به کمک هم در کمترین زمان MVP را بهبود می‌دهیم تا برای کاربر قابل فهم و سنجش شود.

Customer Discovery

               از ساختمان بیرون می‌زنیم تا مشخص                   کنیم:

  • چه کسانی مشتریان ما هستند؟
  • چه ویژگی‌ها و رفتار‌های دارند؟
  • محصول ما کجای زندگی آن‌ها است؟

The beginning of our partnership

If you have built a prototype of a physical / digital product / service or lifestyle technology, we will consider evaluating your product.

We look forward to your next Idea

Customer validation

To understand the real needs of the target market, we need to test a measurable prototype with the customer benchmark.

MVP

Qick MVP

We’ll help make the MVP better in no time to make it clear and measurable for the user.

Customer Discovery

We’ll walk outside the building to see:

  • Who our customers are.
  • What behaviours they have
  • Where our product stands in their life

Now the future path is clearer and intelligible for both us and you, so we will sign a contract for this path.

۲

Customer Validation

اعتبار سنجی محصول - بازار

نمونه اولیه‌ از لحاظ طراحی و مهندسی بازارپسند شود.

Customer Discovery

اینجا یک مدل زیبا از محصول داریم که نتیجه‌ی خلاقیت و تجربه‌ی طراحان و بازخورد مشتریان است.

Customer Discovery

اینجا یک مدل با عملکرد مناسب از محصول داریم که نتیجه‌ی دانش و تجربه‌ی مهندسی و بازخورد مشتریان است.

Feels – Like Prototype

اینجا محصولی/ خدمتی داریم که در نگاه مشتری هم زیباست و هم عملکرد خوبی دارد.

Product Validation

برای تایید نهایی محصول/ خدمت تست‌های مختلفی انجام می‌شود تا مطمئن شویم که آماده‌ی ورود به بازار است.

۳

Customer Validation

ساخت کسب وکار

در اینجا افق همکاری با ما روشن‌تر است، راه ساختن کسب‌وکاری پایدار و مقیاس‌پذیر مشخص می‌شود.

Customer Creation

خلق مشتری

در این مرحله با تعیین استراتژی ورود به بازار و برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی، همچنین فروش اولیه‌ی محصولات از تمایل واقعی مشتریان آگاه می‌شویم.

Business Model Design

طراحی مدل کسب و کار

ایده‌ی شما باید بر چه مدل کسب‌وکاری سوار شود تا خط‌شکنی کند؟

سرمایه گذاری اسمایلینو

سرمایه‌گذاری اسمایلینو و ورود محصول/ خدمت به سبد یک برند معتبر

Scaling

مقیاس

فروش در سطح ملی و بین‌المللی

Product – Market Validation

Customer validation

Prototype to be marketable in terms of design and engineering.

Looks – Like Prototype

Here we have a beautiful product model that is the result of the creativity and experience of designers and customer feedback.

Works – Like Prototype

Here we have a model with good performance of the product that is the result of engineering knowledge and experience and customer feedback.

Feels – Like Prototype

Here we have a product / service that is both beautiful and performs well in the eyes of the customer.

Product Validation

Various tests are performed to finalize the product / service to make sure it is ready to enter the market.

Business Building

Build a business

Here the horizon of cooperation with us is clearer, the way to build a sustainable and scalable business is determined.

Customer Creation

Customer Creation

At this stage, by determining the market entry strategy and planning marketing activities, as well as the initial sale of products, we become aware of the real desire of customers.

Business Model Design

Business Model Design

What business model should your idea be based on in order to break the line?

SMILINNO Investment

Invest in SMILINNO and add a product / service to the portfolio of a reputable brand

Scaling

Scale

Sales nationally and internationally

And this companionship continues


Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Undefined index: in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/smilinn1/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/kits/manager.php on line 323

فرم با موفقیت ارسال شد، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.