Scroll Top

برای خلق تجربه‌های ناب

ما با هم‌نشینی راهکارهای هوش مصنوعی، روش‌های حل مسئله و تفکر طراحانه،پلتفرم‌هایی برای تجربه‌های منحصربه‌فرد در متن زندگی خلق می‌کنیم.

برای خلق تجربه‌های ناب

ما با هم‌نشینی راهکارهای هوش مصنوعی، روش‌های حل مسئله و تفکر طراحانه،پلتفرم‌هایی برای تجربه‌های منحصربه‌فرد در متن زندگی خلق می‌کنیم.

متفاو ت‌تر از استارتاپ استودیو
اسمایلینو به نو عی استارتاپی است که در دل آن استارتاپ‌های دیگر شکل می‌گیرند، مجموعه‌ای دانش‌بنیان که با استفاده از نوآوری باز در فاصله کوتاهی ارتباطی هدفمند با سایر مجموعه‌های دانش‌بنیان و فعالان اکوسیستم استارتاپی و هوش مصنوعی برقرار می‌کند و در نتیجه این ارتباط چابک‌تر از همیشه پیش می‌رود.
برای کسب‌وکار شما

با نسل جدید دستیار صوتی هوشمند می‌توانید تحولی جدی در «مرکز تماس»، «بخش پشتیبانی» و سایر بخش‌های کسب‌وکار خود ایجاد کنید.
با استفاده از ریکامندر انجین‌ها، «سیستم‌های هوشمند پیشنهاددهنده» می‌توانید با مخاطب ارتباط بلند‌مدت برقرار کرده و سبد خرید مشتری را بزرگ‌تر کنید.
با هم می‌توانیم به راهکارهای متقاوت‌تری برسیم.

##
##
##
##
محصولات